• Zoznam galérií

  • 25. výročie vzniku školy - DJZ
   25. výročie vzniku školy - DJZ
   91
  • 25. výročie vzniku školy - sv. omša
   25. výročie vzniku školy - sv. omša
   45
  • Rím - Assisi, ďakovná puť
   Rím - Assisi, ďakovná puť
   33
  • Francúzko - poznávací zájazd
   Francúzko - poznávací zájazd
   17
  • Májový futbalový turnaj
   Májový futbalový turnaj
   8
  • Ples študentov GsM
   Ples študentov GsM
   21
  • Posviacka multifunkčného ihriska
   Posviacka multifunkčného ihriska
   9