Kontakt Známky Napíšte nám

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1. posch. 41 41 Rozvrh
  1.posch - jazyková - 42 42 Rozvrh
I.C
  1.posch 37 37 Rozvrh
  1.posch 38 38 Rozvrh
  1.posch 39 39 Rozvrh
  1.posch 40 40 Rozvrh
IV.A
  2. posch 46 46 Rozvrh
  2. posch 53 53 Rozvrh
IV.B
  2.posch 47 47 Rozvrh
I.A
II.A
III.A
  2.posch 48 48 Rozvrh
I.B
II.B
III.B
  2.posch 49 49 Rozvrh
I.BA
II.C
III.C
  2.posch 50 50 Rozvrh
II.BA
IV.C
  Biol.-chem. učebňa - 43 43 Rozvrh
  Jazyková učebňa - 52 52 Rozvrh
  Kaplnka Kap Rozvrh
  Náb./jaz. učebňa-5 5 Rozvrh
  Náboženská m. - 7 7 Rozvrh
  Počítačová 1 PC 1 Rozvrh
  Počítačová 2 PC 2 Rozvrh
  Posilňovňa 34 Rozvrh
  Prízemie 29 29 Rozvrh
  Suterén 2 2 Rozvrh
  Suterén 3 3 Rozvrh
IV.BA
  Suterén 4 4 Rozvrh
III.BA
  Suterén 6 6 Rozvrh
V.BA
  Suterén 8 8 Rozvrh
  Telocvičňa 18 Rozvrh
  Učebňa fyziky - 51 51 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019