Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej kritiny 9 500.00 bez DPH 06.07.2020 03.07.2020 Gymnázium sv. Moniky
VO: Súhrnná správa Nákup športových pomôcok 3 816.27 bez DPH 20.12.2019 Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup športových pomôcok 3 820.00 bez DPH 05.12.2019 18.12.2019 do 15.00 30 pracovných dní od doručenia objednávky Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
  • Kontakty

   • Gymnázium sv. Moniky
   • gymonika@gymonika.sk
   • +421 51 756 73 02 - kancelária školy
   • +421 948 316 676 - kancelária školy
   • +421 948 756 730 - riaditeľ školy
   • Tarasa Ševčenka 1, Prešov 080 01 Slovakia
   • 31991653
   • 2021226614