Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej kritiny 9 500.00 bez DPH 06.07.2020 03.07.2020 Gymnázium sv. Moniky
Faktúra 4/20 Nákup športových pomôcok 3 816.26 bez DPH PO-2019/105-GsM-10 20.01.2020 P.R. s.r.o. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov Pavol Petrovský riaditeľ školy 24.02.2020
Objednávka PO-2019/105-GsM-10 Nákup športových pomôcok 3 816,26 bez DPH 27.12.2019 P.R. s.r.o. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov Pavol Petrovský riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa Nákup športových pomôcok 3 816.27 bez DPH 20.12.2019 Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup športových pomôcok 3 820.00 bez DPH 05.12.2019 18.12.2019 do 15.00 30 pracovných dní od doručenia objednávky Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov