• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 2020-1-SK01-KA229-078261_1 Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus+ 31 550,00 s DPH 04.11.2020 SAAIC Gymnázium sv. Moniky Pavol Petrovský riaditeľ školy 13.11.2020
  Zmluva 2020-1-DE03-KA229-077120_3 Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus+ 38 285.00 s DPH 07.10.2020 SAAIC Gymnázium sv. Moniky Pavol Petrovský riaditeľ školy 27.10.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej kritiny 9 500.00 bez DPH 06.07.2020 03.07.2020 Gymnázium sv. Moniky 24.06.2020
  Faktúra 4/20 Nákup športových pomôcok 3 816.26 bez DPH PO-2019/105-GsM-10 20.01.2020 P.R. s.r.o. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov Pavol Petrovský riaditeľ školy 24.02.2020 24.02.2020
  Objednávka PO-2019/105-GsM-10 Nákup športových pomôcok 3 816,26 bez DPH 27.12.2019 P.R. s.r.o. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov Pavol Petrovský riaditeľ školy 27.12.2019
  VO: Súhrnná správa Nákup športových pomôcok 3 816.27 bez DPH 20.12.2019 Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 20.12.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup športových pomôcok 3 820.00 bez DPH 05.12.2019 18.12.2019 do 15.00 30 pracovných dní od doručenia objednávky Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 05.12.2019
  • Kontakty

   • Gymnázium sv. Moniky
   • +421 51 756 73 02 - kancelária školy
   • +421 948 316 676 - kancelária školy
   • +421 948 756 730 - riaditeľ školy
   • Tarasa Ševčenka 1, Prešov 080 01 Slovakia
   • 31991653
   • 2021226614